Om Fandango 3-6

Fandango 3-6 er et grundbogssystem til undervisning i litteratur på mellemtrinnet. Grundstenen i systemet er det inspirerende tekstvalg og det spiraliske læringsprincip, som fører eleverne til bred og velfunderet kompetence i fiktionslæsning – og til stor glæde ved litteraturlæsning!

 

Grundbog og arbejdsbøger

Hver grundbog er bygget op omkring den samme række af litteraturfaglige begreber. Eleverne får således i løbet af mellemtrinnet er dybere og dybere forståelse for, hvordan arbejdet med eksempelvis personskildring, komposition og intertekstualitet højner glæden ved og udbyttet af at læse litteratur.

Arbejdet med de litterære begreber foldes ud gennem læsning af nyere dansk litteratur skrevet for børn i målgruppen.

Til hver grundbog findes to arbejdsbøger med opgaver til litteraturlæsningen og oplæg til skriftligt arbejde. Her er også evalueringsider for hvert kapitel.

 

i-bog

Fandango i-bøger er elektroniske udgaver af grundbøgerne. Alle de litterære tekster er læst op i i-bøgerne, og siderne fra arbejdshæfterne er lagt ind til visning. Fra i-bøgerne kan man udskrive de kopiark, der også findes i lærervejledningen.

I i-bøgerne er der link til små videoer med interviews med nogle af de forfattere, filmskabere og kunstnere, der er omdrejningspunkt i de tre sidste af grundbogens kapitler. Man skal som lærer eller skole selv skaffe de film, der arbejdes med i bøgerne.


Lærervejledning

Lærervejledningen er en grundig side-for-side-vejledning til hver grundbog, hvor man også kan læse om tankerne bag Fandango-systemet.

Hertil kommer som noget nyt fire mindre guider til Fandango 3, 4, 5 og 6. I disse er der inspiration til, hvordan man kan arbejde læringsmålstyret med Fandango, og der er forslag til læringsmål, tegn på læring og årsplaner med reference til Fælles Mål 2015.

 

Film

Man skal som lærer eller skole selv skaffe de film, der arbejdes med i grundbøgernes filmkapitel.

Buldermanden, som bruges i Fandango 4, kan streames på filmcentralen.dk