Kolofon

© Gyldendal A/S, København

Print og fotokopier af indhold fra læremidlet er belagt med Copydan-vederlag.